דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
קובץ שיחות לקראת מועדי השנה - מכון הרצי"ה קוק, ירושלים, תשס"ב.
18:44 (20/01/15) מראה כהן גדול

עת לכל חפץ קובץ שיחות לקראת מועדי השנה מכון הרצי"ה קוק, ירושלים, תשס"ב. - דברי חיזוק שנאמרו בימי מלחמת המפרץ - תשנ"א. - דברי חיזוק לקראת פתיחת זמן אלול וליום הזיכרון למרן הראי"ה. - יסודות התשובה במדרש פרקי רבי אליעזר. - שובה ישראל. - דרכי התשובה. - עם ה' חזקו ונתחזקה וקראו אל ה' בחזקה. - שיחה לחנוכה. - זאת חנוכת התורה. - הקדמה לקבלת התורה. - קבלת התורה לדורות. - עמלות בתורה - הדרך להקבלת פני השכינה.