דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מוקדש לדמותו ולתורתו של הרב שפירא זצ"ל - בהוצאת מכללת אורות ישראל.
21:27 (20/01/15) מראה כהן גדול

בהוצאת מכללת אורות כתב העת "שמעתין" גליון 172-173 - המאמרים זמינים להורדה באתר מכללת אורות ישראל- כאן. עורך: הרב שלום אריה . שיווק והפצה : צוריאל מלמד דוא"ל : shmaatin@gmail.com סוגשםשם המאמרשם המחבר172-173-1הלכה ומנהג בקביעת נוסח התפילהכהן, שאר ישוב172-173-2עיון בחידושי תורת מרן הגאון הרב אברהם שפירא זצ"לסלושץ, אברהם172-173-3משמעות "מכירי כהונה ולוויה"משניות, אברהם172-173-4האם המשכן בגלגל היה "במה גדולה"?שנדורפי, איתן172-173-5האם יש "תלמיד חכם" בזמננו?גפן, הלל172-173-6חידושיו ופעליו של הרב שפירא זצ"ל במצוות התלויות בארץזולדן, יהודה172-173-7בירור דעתו של הגר"א שפירא זצ"ל בעליה להר הביתויסמן, ינון172-173-8מקדש מלךתמרי, ישראל172-173-9 מרן הגאון הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ללוי, שמעון172-173-10על מרן הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להלוי כלאב, אברהם יצחק172-173-11"איש על העדה"-הגר"א שפירא זצ"ל וישיבת מרכז הרברודיק, יוחאי172-173-12הרב אברהם שפירא זצ"ל כרב ראשי לישראל-לקט מסמכים ומכתבים מארכיון הרבנות הראשיתכץ, שמואל172-173-13המסורת-שמירתה והעברתה משנה חינוכית ושיקול בפסיקת ההלכה בדרכו של הרב אברהם שפירא זצ"לשיינטופ, שמיר172-173-14ראשית צמיחת גאולתנו-שיטת הרב בדבר התפילה לשלום המדינהסוקניק, שלמה172-173-15ארץ ישראל בין מתנה לירושהאינגבר, גרשום172-173-16הוראת משנה לבנות בבית הספר היסודיאלבה, אביה172-173-17להוראת הגמרא בישיבות תיכוניותשטרן, אריה