דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
20:00 (17/09/15) מראה כהן גדול

דברי ברכה לחנוכת משכן הקבע של מכון התורה והארץ הרה"ג אברהם שפיראראש ישיבת מרכז הרב אלול תשנ"ו לחברי מכון "התורה והארץ"העוסקים בברור הלכות התלויות בארץ, לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. זכו חברי מכון "התורה והארץ" להוציא לאור מחדש את ספרו של מרן הרב קוק זצ"ל "שבת הארץ" (עפ"י כתה"י שהמציא לידם מכון הרצי"ה), והוסיפו עליו את שיטות הקדמונים שהתפרסמו לאחרונה וגם שיטות שאר אחרונים בתוספות מרובות, והוסיפו משלהם בחבורי "התורה והארץ", מדריכי שמיטה, תרומות ומעשרות, וחוברות "אמונת עתיך".במלאת עשר שנים להקמת המכון, והשלמת בניין הקבע, באתי לברכם ברכת כהן באהבה, שחפץ ה' יצלח בידם, להוסיף בדרישת ציון ומצוותיה, לחבר ביאורים לתלמודה של ארץ ישראל "וזהב הארץ ההיא טוב אין תורה כתורת ארץ ישראל".כמו כן אמינא לפועלא טבא, לכל העוסקים בהכוונת מכון התורה והארץ, בזיכוי הרבים, במניעת מכשול אכילת חרקים בארץ ישראל כולה, שהוא מהאיסורים החמורים; וכמו כן לעוסקים בפיקוח על נטיעות פרדסים למניעת איסורי ערלה וכלאים. יהי רצון שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה בכל מרחבי ארצנו הקדושה. בברכה נאמנההרב אברהם שפיראראש ישיבת מרכז הרב