דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
20 מאמרים הלכתיים לקריאה והורדה - של מו"ר הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
13:36 (24/09/15) מראה כהן גדול

מאמרים, דברי תורה וחידושים של הרב זצ"ל - שפורסמו בקובץ "ניצני ארץ": תודתנו לאתר "אסיף" דלדול עובר בשבתהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ טזטומאת נזיר (יבמות ה)הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ יאגר קטןהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחבענין קטורת והזאות דיוהכ"פ, קרבנות יוהכ"פ בנוב וגבעוןהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יח מו"מ עם הראשל"ץ מרן רבי בן ציון חי עוזיאל זצ"להרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחכהן קורא ראשון - וקידשתוהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יח קדושת גגין, עליות, חלונות ועובי החומההרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחמודה במקצת והילך - כפירת שעבוד קרקעותהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחבענין אין אונס בגיטיןהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחבעניין קידושין בעדים פסוליםהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יחבדיני קרבן פסח ובענין ריצוי ציץ בעולה ואימורין שנטמאומרן הרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ טזבדין כלאי זרעיםהרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יח שיעורים ב"קצות החושן"הרב אברהם אלקנה שפיראניצני ארץ יח משא ומתן עם הגרב"צ בערמןהרב אברהם אלקנה שפירא זצלניצני ארץ ידבענין בדיקה וביטול חמץהרב אברהם אלקנה שפירא זצלניצני ארץ יג בענין חזרה מהעדאותמרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ טותשובה בענין ארון קודש בבית כנסת ישןמרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ טזשיעור פתיחה למסכת שבתמרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ הסנהדראות לשבטיםמרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ גמחילה בהיזק ראיהמרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפיראניצני ארץ יב