דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
גיליון מיוחד המוקדש לזכרו של הרב זצ"ל - מאתר "ישיבה".
09:16 (25/09/15) מראה כהן גדול

הרב אברהם שפירא זצ"למתוך "קומי אורי" גיליון 23--- --- כהונה כלל ישראליתהרב יצחק בן שחרלימוד חי, צינור אלוקי-גאולתי.תורה הגדולה מבניין בית המקדש הרב יונה דברתצמיחה מתוך היעדר, שימר התורה והעלה אבוקתה,"גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה" הרב שלמה בן חמוחובת ההספד, מגמת ההספד ומעלתו, אישיותו המיוחדת, עמלו בתורה, מלחמת שלמות הארץ, פטירת הצדיק, מגמת פטירת הצדיקים, ניחום אבלים,התורה הגואלת של רבנו הרב צפניה דרוריאביי ורבא של דורינו, כוח הנהגה אמיץתורה וארץ-ישראל במשנת הרב שפירא זצ"ל הרה"ג חיים שטיינרבכל יום כחדשים, מתוך בחירת ישראל, שמחת לימוד התורה, עמל התורה, כהונת הרב הראשי לישראל, רבנו מנהיג המאבק על ארץ-ישראל,שלושת הרועיםהרב דוד חי הכהןבכל בוקר, לפני הליכתו לבית הדין, נהג רבנו ללכת לבית אמו האלמנה, לבשל לה מרק טרי. הגאון ר' שמואל שליט"א, אחיו של רבנו זצ"ל, אמר פעם, שההתמדה של רבנו במצוות כיבוד אם האריכה את ימיו ושנותיו, ככתוב "למען יאריכון ימיך".עמלה של תורההרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אמצד אחד אסור להתעצל כלל בהספדו של תלמיד חכם, וקל וחומר בזה של מורנו ורבנו. אבל מצד שני, אם לא אומר כל מה שצריך בשלמות אולי גם זו תהיה התעצלות, ואולי יותר נכון "לך דומיה תהילה".לאורוהרה"ג דוב ליאורלאמיתה של תורה הרב אברהם צוקרמן זצ"ל שלושה כתריםהרב אברהם ישראל סילבצקימתולדות חייו של מורנו ורבנו זצ"לאבינו, אבינוהרב נתנאל יוסיפוןחוליה מקשרת בינינו לדורות הקודמים