דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
ארץ-ישראל היא לא שטחים, היא לא קרקע, היא ארץ חמדה, ומי שאיננו חומד אותה, צריך לדעת שאולי ארץ-ישראל לא רוצה אותו.
22:19 (18/10/15) מראה כהן גדול

עם ישראל וארץ ישראל: שואלים אותי הרבה שאלות, ויש שאלות שאני מתפלא שבכלל שואלים אותי. אני מתכוון לשאלה הזאת של ארץ-ישראל. מתחילים לשאול: למה צריך ארץ-ישראל! מה החיוב! דברים שהם כל כך פשוטים ולתמהוני הם נראים מסובכים.מה יכול להיות נושא כל כך פשוט כמו ארץ-ישראל לעם ישראל!ארץ- ישראל לעם ישראל זה עוד לפני מתן תורה. מלבד חיוב התורה על ארץ-ישראל דהיינו מצות ישוב ארץ-ישראל, יש חיוב מוקדם יותר.רבי חיים מוולוז׳ין ב'רוח חיים' כתב שתשוקה לארץ-ישראל אינה נובעת מהמצוה של ישוב ארץ-ישראל, אלא מהציווי לאבי האומה: "לך לך מארצך וממולדתך וכו׳ ואעשך לגוי גדול וכו'. כלומר, מהשלבים הראשונים של היווצרות האומה. זה חידוש גדול. התשוקה הזו כל כך מושרשת בנו, לא רק בגלל המצוה, אלא משום שזוהי מהותו של עם ישראל. אין עם ישראל בלי ארץ- ישראל. זה פשוט. גם בלי מצוות.ארץ-ישראל היא קנין אחד. קנין אחד - פירושו ערך מיוחד. ערך מיוחד של תורה. הערך הזה של התורה קודם לקיום מצוות. כמו שיש ערך של התורה עצמה, והערך הזה תובע קודם אהבת תורה, ואדם לא יכול להגיע לידי תורה אלא ע״י אהבת תורה. בלי אהבת תורה, אדם לא ישיג השגות בתורה, ואם ישיג - זה לא יתן פרנסה לנפש. ואם יתן - זה לא יתקיים אצלו. כך יש מדרגה של אהבת ארץ-ישראל. אהבת ארץ-ישראל, כמו אהבת תורה, קודמת לארץ-ישראל עצמה.ואת אהבת ארץ-ישראל ירשנו לא רק מכח המצוה אלא מכח ברית אבות. יש דבר מדהים, הכתוב ברמב״ן, שבזמן המרגלים כשמרע״ה התפלל לבטל את הגזירה מעל עם ישראל, הוא הזכיר כמעט את כל י״ג המידות של רחמים, ללא ברית אבות! אנחנו חיים על סמך ברית אבות. קיום ברית אבות אשר כרת הקב״ה עם אבותינו, ואנחנו מזכירים תמיד ״זכור ברית אבות״ - ומשה רבינו, שם בתפילה בזמן המרגלים, לא הזכיר ברית אבות כלל. וכותב על כך הרמב״ן שמי שמתכחש לארץ-ישראל ומי שאינו רוצה לעלות, כמו שהיה אז עם המרגלים, אין ברית אבות מגינה עליו.ברית אבות קיימת לאלו ששומרים אמונים לארץ-ישראל, שמשתוקקים לבוא אליה. ומכיוון שחטא המרגלים היה בהתכחשות לא״י על כן, לא היה יכול משה רבנו לבקש זכות על סמך ברית אבות משום שעליהם ברית אבות לא מגינה.זה היה הכישלון הגדול של דור המדבר, שלא נטהרנו ממנו עד היום. כוח היצר גדול, ולא רק אצל אנשים פשוטים אלא גם אצל אנשים גדולים - אף לא אחד מחוסן מפני יצר הרע, וחטא כזה נשאר, ויש בזה זלזול בארץ-ישראל, ארץ-ישראל היא לא שטחים, היא לא קרקע, היא ארץ חמדה, ומי שאיננו חומד אותה, צריך לדעת שאולי ארץ-ישראל לא רוצה אותו.בחוסר חמדת א״י נגרם ההמשך של הגלות והקשיים של הגלות. ארה״ב היא גלות אבל גלות מתוקה, ואולי גלות מתוקה מסוכנת יותר מגלות שהיתה עד עכשיו - גלות מרה, שכן זו מביאה השתוקקות איך לצאת ממנה... [פורסם בקובץ 'אל עמי', א']